TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Uỷ ban MTTQVN Quận Đống Đa tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2020)
Ngày đăng 19/11/2020 | 00:09  | Lượt xem: 25

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn quận Đống Đa

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVI đã ghi rõ: Năm năm qua hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy được vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đời sống dân chủ ngày càng được phát huy; nhân dân tin tưởng , gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động của mặt trận. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc quận đã và đang khẳng định vị thế của mình, từng bước khẳng định là trung tâm khối đại đoàn kết, nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Cụ thể, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn quận Đống Đa đã có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp được củng cố. Trong đó, đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Mặt trận Tổ quốc trong thời gian qua, công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp quận triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn quận đã thực hiện tốt chủ đề năm của Mặt trận Thành phố Hà Nội là “Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp” và chủ đề của Mặt trận Tổ quốc quận là “Nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn quận Đống Đa”. Công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Đống Đa diễn ra thành công đảm bảo Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường 21 đồng chí đều trong độ tuổi lao động là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả có chiều sâu. Đặc biệt, triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận phối hợp với chính quyền từ quận đến phường đã triển khai phương thức giám sát qua hệ thống zalo qua đó nắm bắt được tâm tư nguyện vọng các các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh tới các cơ quan chức năng giải quyết; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận với cơ sở. công tác vận động các loại quỹ do Trung ương phát động đạt kết quả cao.

Từ đầu năm 2020, bên cạnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp thì dịch Covid-19 đã làm đảo lộn các sinh hoạt, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, dân sinh trên cả nước. Trước tình hình đó, các cấp Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa đã chủ động, nỗ lực phát huy vai trò, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, Chỉ thị của Chính phủ trong việc phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Chia sẻ quan điểm về giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ông Nguyễn Văn Chương – Uỷ viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa cho rằng, cho đến thời điểm hiện tại, giải pháp đổi mới là một yêu cầu bức thiết thường xuyên cho mọi tổ chức, đoàn thể để phát triển đáp ứng tình hình mới.

“Không nằm ngoài cuộc, thời gian qua, các cấp Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn quận Đống Đa đã nhận thức được tầm quan trọng của việc “đổi mới” nên đã trở thành một nội dung công tác của các cấp Mặt trận Tổ quốc và thực tế cho thấy nó đã mang lại hiệu quả”, ông Chương cho biết. Bên cạnh đó, ông Chương cho rằng, việc đổi mới cần phải được thực hiện ở một số nội dung như: Đổi mới về tư duy; đổi mới về lập chương trình hành động, báo cáo sơ kết, tổng kết của Mặt trận Tổ quốc; đổi mới hoạt động của các tổ chức thành viên; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, nhất là trong công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp; cải tiến tổ chức, nâng cao chất lượng các hội nghị ở địa bàn dân cư; xây dựng Mặt trận Tổ quốc các phường theo chuyên đề, nội dung cụ thể.