TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Hội nghị phản biện xã hội năm 2020
Ngày đăng 05/07/2020 | 00:32  | Lượt xem: 126

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng 15/06/2020, UBMTTQ phường Thịnh Quang đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND phường Thịnh Quang.
Tới dự Hội nghị có đồng chí Vũ Mai Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Lê Thị Tiến - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường cùng các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ phường, các đồng chí Trưởng các ban ngành đoàn thể phường và Trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư.

Trước khi tổ chức hội nghị, Ban thường trực MTTQ phường đã chuyển kế hoạch và tài liệu đến tất cả các ban ngành, đoàn thể, các ban công tác mặt trận ở khu dân cư để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu phản biện. Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Tiến - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường đã quán triệt mục đích yêu cầu và báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện, đồng thời gợi ý những nội dung trọng tâm cần góp ý, phản biện tại hội nghị.

Các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thực thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của UBND phường, song cũng đóng góp, phản biện sâu vào các nội dung của bản dự thảo báo cáo như: Bố cục, nội dung của báo cáo. Phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Sau 2 giờ làm việc với tinh thần thẳng thắn, khách quan. Hội nghị phản biện xã hội của UBMTTQ phường vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND phường đã thành công tốt đẹp./.