TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/10/2020 | 22:25  | Lượt xem: 40

Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

????????????????????????????????????????????????????????????

Chiều nay 13-10, mở đầu phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 đồng chí đã chính thức ra mắt Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thoả mãn với thành tích đã đạt được. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí đề nghị, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Các cấp, ngành, đoàn thể thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII; đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

“Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thỏa mãn với thành tích đã đạt được; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương liên quan để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Với ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Thủ đô và đất nước, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.