TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

ĐỐNG ĐA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỐNG ĐA LẦN THỨ XXVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Ngày đăng 08/10/2020 | 23:45  | Lượt xem: 63

============

Ngày 8/10, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đình Cảnh - TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Huệ - Trưởng phòng Quận, huyện, thị, Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Trần ngọc Oanh - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ V, Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cùng với Thủ đô và cả nước, Đảng bộ quận Đống Đa đã quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Thành ủy, chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, vừa phải lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, vừa phải tăng cường phòng, chống đại dịch COVID-19, song Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tồ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 theo đúng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, đàm bảo nội dung, nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt và đúng tiến độ đề ra, là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII.

Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đàng bộ Quận lần thứ XXVIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII, Đại hội XIII của Đảng tới các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quận đã biên tập 67 tin bài về đại hội đại biểu Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hơn 200 bài viết chính luận liên quan đến công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội các cấp được đăng trên trang Fanpage Đống Đa xưa và nay. Biên tập và phát hành 3400 cuốn bản tin nội bộ số đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII. Các phường, các ban, ngành đoàn thể Quận đã có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Quận ủy đã thành lập 12 Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Quận uỷ chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở. Tồ chức tập huấn về nội dung, quy trình, phương pháp chỉ đạo đại hội cơ sở cho các thành viên Tổ công tác. Các Tổ công tác đã làm việc với từng đơn vị; hướng dẫn các đơn vị cụ thể từng bước trong công tác chuẩn bị Đại hội từ công tác xây dựng văn kiện tới công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy trình, quy định; kiểm tra cụ thể công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội; tham dự chỉ đạo Đại hội các đơn vị, đảm bảo mọi điều kiện để Đại hội cấp cơ sở tổ chức thành công, đúng tiến độ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải- TUV, Bí thư Quận ủy khẳng định: Thành công của đại hội đảng cấp cơ sở Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Đống Đa đã khẳng định sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của toàn Đảng bộ Quận trước khi tiến hành Đại hội. Cơ bản các nội dung, công việc của Đại hội được thực hiện đảm bảo đúng theo chương trình đề ra. Công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị kỹ càng, có sự phân công thực hiện cụ thể, rõ ràng. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử và đạt kết quả cao.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 27 tập thể và 47 cá nhân hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY