KHU DÂN CƯ KHU DÂN CƯ

Sôi nổi các hoạt động khuyến học khuyến tài trên địa bàn phường
Ngày đăng 05/10/2020 | 01:00  | Lượt xem: 46

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". Nhằm góp phần ươm trồng tài năng tương lai cho đất nước, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và kịp thời động viên, khen thưởng các em học sinh giỏi, học sinh có thành tích cao trong học tập năm học 2019 - 2020 trên địa bàn phường. Ngày 4/10/2020, các hoạt động giao lưu, biểu dương, khen thưởng học sinh giỏi của các chi hội khuyến học (12,4,3...) diễn ra hào hứng, sôi nổi. Đây là hoạt động thường niên được Hội khuyến học phường hướng dẫn, chỉ đạo các chi hội tổ chức nhằm ghi nhận những kết quả đạt được và tạo động lực cho các em học sinh giỏi, học sinh có thành tích cao trong các cuộc thi đang cư trú, sinh sống, học tập trên địa bàn phường Thịnh Quang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm học đã qua và gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới, năm học 2020 - 2021. ????????