KHU DÂN CƯ KHU DÂN CƯ

BCĐ 197 phường Thịnh Quang giải quyết TTĐT trên đường Láng
Ngày đăng 31/05/2020 | 09:24  | Lượt xem: 1144

BCĐ 197 phường Thịnh Quang giải quyết TTĐT trên đường Láng

Ngày 01/07/2019, BCĐ 197 phường Thịnh Quang đã ra quân giữ gìn TTĐT trên đường Láng