GIỚI THIỆU CHUNG

Thịnh Quang là một phường thuộc quận Đống Đathành phố Hà NộiViệt Nam.

Phường Thịnh Quang có diện tích 0,46 km², dân số năm 1999 là 17.164 người,[1] mật độ dân số đạt 37.313 người/km².