ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Tiếp tục các hoạt động trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 13, số 3 phường Thịnh Quang
Ngày đăng 09/11/2020 | 00:54  | Lượt xem: 31

Tiếp tục không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của các địa bàn dân cư số 13 và số 3 phường Thịnh Quang. ??????????????