ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường Thịnh Quang tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ NVQS
Ngày đăng 16/11/2020 | 17:42  | Lượt xem: 42

Sáng thứ hai 16/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Thịnh Quang tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đối với các nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ trên địa bàn phường. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, thực hiện đúng quy định, quy trình các bước cùng sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của cán bộ cơ sở, chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận các địa bàn dân cư, tính đến 14h30 chiều 16/11, đã có trên 92% công dân nam tham gia khám tuyển. Với sự quyết tâm cao, HĐNVQS phường sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, đạt chỉ tiêu 100% nam công dân tham gia khám sơ tuyển.????