ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Hội nghị tổng kết công tác xoá nghèo năm 2020
Ngày đăng 26/07/2020 | 01:47  | Lượt xem: 117

Sáng 25/7, tại hội trường tầng 3 trụ sở phường Thịnh Quang. UBND - UBMTTQ phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác xoá nghèo năm 2020. Với những nỗ lực và cô gắng của cả hệ thống chính trị, trong năm 2020 chính quyền đã xoá 12 hộ nghèo và cơ bản trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.