ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BCĐ 197 phường Thịnh Quang giải quyết TTĐT trên đường Láng
Ngày đăng 31/05/2020 | 09:24  | Lượt xem: 1143

BCĐ 197 phường Thịnh Quang giải quyết TTĐT trên đường Láng

Ngày 01/07/2019, BCĐ 197 phường Thịnh Quang đã ra quân giữ gìn TTĐT trên đường Láng