ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Ban TTND - GSĐTCĐ phường họp sơ kết 6 tháng đầu năm
Ngày đăng 05/07/2020 | 01:05  | Lượt xem: 216

Sáng 2/7, tại phòng họp 2 trụ sở Phường Thịnh Quang, Ban TTND - GSĐTCĐ phường tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công việc 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có bà Phan Thị Thanh Hải - PCT UBMTTQ phường. Hội nghị đã thống nhất cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.